Havenbedrijf Rotterdam ENG

Het Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het Rotterdamse havengebied en het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Rotterdam is één van de belangrijkste havens van Europa, en één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. De overslag is jaarlijks zo’n 470 miljoen ton. Het havengebied is ongeveer 12.500 ha groot (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). De lengte van het havengebied is ruim 40 km.

Jaarlijks bezoeken zo’n 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam.

Wat doen wij tijdens de LIVEX?

Het Havenbedrijf Rotterdam levert een Officier van Dienst (OvD) voor de Maritime Incident Response Group Netherlands (MIRG.NL). Daarnaast is er een Officier van Dienst beschikbaar voor de coördinatie van het eigen aandeel. Dat is met name scheepvaartbegeleiding vanuit het Haven Coördinatie Centrum (HCC) en – als de capaciteit het toelaat – de inzet van twee vaartuigen, één op zee en één bij de Berghaven in Hoek van Holland.