Over de oefening LIVEX

Reizen per schip is leuk én heel veilig. Om ervoor te zorgen dat het ook veilig blíjft, zijn oefeningen heel belangrijk. Dankzij oefeningen weet iedereen wat hij of zij moet doen als zich een incident voordoet. Elk jaar oefent de Kustwacht met de veerdiensten die passagiers vervoeren tussen Nederland en Engeland. De oefening vindt jaarlijks op papier plaats. Eens per vijf jaar doen we een grote praktijkoefening: een LIVEX.

Guardian vaart naar de Pride of Hull

Achtergrond

Elk jaar oefent Kustwacht Nederland met de veerdiensten die passagiers vervoeren tussen Nederland en Engeland. Die oefening is een verplichting van de Internationale Maritieme Organisatie. Dat is de organisatie die de regelgeving op zee verzorgt. De oefening vindt jaarlijks op papier plaats. Eens per vijf jaar doen we een grote praktijkoefening: een live exercise (afgekort LIVEX).

Kleinere oefeningen

Rederijen organiseren aan boord van hun schepen zelf oefeningen met relatief kleine incidenten, zoals een kleine brand. De Kustwacht oefent ook regelmatig. Maar een schip kan ook te maken krijgen met een groter incident, waarbij het de hulp van anderen (hulp)organisaties nodig heeft. Daarom organiseren we met elkaar ook een grote oefening waarbij alle partijen met elkaar samenwerking.

SOLAS-verdrag

De Kustwacht start steeds met het organiseren van de LIVEX. Deze taak komt voort uit het Safety of Life at Sea (SOLAS)-verdrag. Het SOLAS-verdrag kwam tot stand na de ramp met de Titanic. Het bevat de eisen waaraan zeeschepen moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van constructie, veiligheidsmiddelen en bemanning. Het verdrag beschrijft ook dat veerdiensten die passagiers vervoeren, noodplannen moeten maken én dat ze deze moeten beoefenen met een search and rescue-organisatie. In Nederland is dat de Kustwacht.

Links