Locaties

De LIVEX speelt zich af op meerdere plekken in IJmuiden, Haarlem, Den Helder en de Noordzee. De coördinatie van de LIVEX gebeurt vanuit de meldkamers in Den Helder en in Haarlem.

Kustwachtcentrum Den Helder

Meerdere plekken

De belangrijkste plekken zijn:

  • DFDS-terminal (Halkade, IJmuiden): vertrekhaven van de ferry. Vanaf hier vaart de ferry naar de oefenlocatie op zee. Tijdens de oefening vangt de Veiligheidsregio Kennemerland bij de DFDS -terminal ook geredde personen op.
  • Noordzee: de oefenlocatie op het water. Vanaf hier vindt de evacuatie plaats van de ferry.
  • Terrein KNRM (Haringkade, IJmuiden): hier richt de Veiligheidsregio Kennemerland een opvanglocatie in voor alle geëvacueerde mensen. Om de evacuatie op het land te ondersteunen, zijn een Commando Plaats Incident (CoPI) en een Regionaal Operationeel Team (ROT) op post.
  • Noordersluisweg (IJmuiden): hier landen en vertrekken de helikopters.
  • Kustwachtcentrum (Den Helder): vanuit hier wordt de evacuatie op het water gecoördineerd (inclusief de aansturing van de helikopters en het vliegtuig).
  • Regionale meldkamer in Haarlem: aansturing van hulpdiensten op land.

Overlast

Deelnemers proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.