Privacyverklaring

Hoe de Kustwacht omgaat met je persoonsgegevens kan je lezen in de privacyverklaring op kustwacht.nl/privacyverklaring.