Maritieme Incident Response Group (MIRG.NL)

Het Maritime Incident Respons Group (MIRG.NL) is gespecialiseerd in het bestrijden van brand aan boord van schepen op zee. Het MIRG.NL heeft als doel te zorgen dat de situatie bij een brand aan boord niet erger wordt. Het MIRG.NL probeert daarmee te voorkomen dat een evacuatie van passagiers en/of bemanning nodig is.

Samenwerking

MIRG.nl is een samenwerkingsverband tussen:

  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Gezamenlijke Brandweer
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • Koninklijke Marine Brandweer
  • Rijkswaterstaat
  • Kustwacht Nederland
Naast de dagelijkse werkzaamheden op de eigen kazerne zijn de brandweermensen van het MIRG.NL gespecialiseerd in incidenten aan boord van schepen. Daarvoor hebben ze aparte trainingen gevolgd.

Tijdens LIVEX 2024

Tijdens LIVEX 2024 is er voor oefening brand aan boord van een ferry. Teams van het MIRG.NL worden per helikopter aan boord van de ferry gebracht om de ‘brand’ te bestrijden.

Links