Port of Amsterdam

De Amsterdamse haven is zo’n 1200 hectare groot. Port of Amsterdam beheert en exploiteert dit gebied en richt zich onder andere op groei van biobrandstoffen en circulaire- en maakindustrie. Als vierde haven van West-Europa werkt Port of Amsterdam intensief samen met klanten en partners om de haven sneller, slimmer en schoner te laten werken. Jaarlijks bezoeken zo’n 7000 zeeschepen en duizenden binnenvaartschepen het Noordzeekanaalgebied.

Veilige en vlotte scheepvaartbegeleiding

Binnen Port of Amsterdam is de Divisie Havenmeester verantwoordelijk voor de veilige, vlotte scheepvaartbegeleiding, inspectie en incidentbestrijding. Dat doet zij namens de (Rijks)Havenmeester.

Jaarlijks bezoeken zo’n 7000 zeeschepen en duizenden binnenvaartschepen het Noordzeekanaalgebied.

Tijdens LIVEX 2024

Port of Amsterdam zorgt voor een gebied waar de oefening kan plaatsvinden. Daarnaast geven ze nautisch advies.