Veiligheidsregio Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze regio. Zo vergroten ze de veiligheid in deze regio en zijn ze goed voorbereid op rampen en crises. Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle veiligheidsregio’s in Nederland.

Onderdelen

De VRK bestaat uit:

  • de GGD (waaronder de Ambulancezorg);
  • de brandweer;
  • Crisisbeheersing Kennemerland;
  • Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland;
  • Zorg- en Veiligheidshuis;
  • Veilig Thuis;
  • en ondersteunende afdelingen.

Samen voeren we taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Noodhulpteams en ambulancepersoneel tijdens LIVEX2019
Veiligheidsregio Kennemerland regelt onder andere geneeskundige hulpverlening.

Negen gemeenten

De VRK is een overheidsorganisatie die samenwerkt met negen gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. De burgemeester van Haarlemmermeer is voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Samenwerking

Voor samenwerking bij grootschalige incidenten in de vaar- en havenwateren in het Noordzeekanaalgebied is een incidentbestrijdingsplan opgesteld. Hierin staan afspraken tussen hulpverleningsdiensten en crisisorganisaties in onder meer de veiligheidsregio’s Kennemerland, Port of Amsterdam en Rijkswaterstaat.

Tijdens LIVEX 2024

LIVEX 2024 vindt plaats in het Noordzeekanaalgebied, in de haven van IJmuiden. Tijdens de oefening zijn we samen met de Kustwacht en de diverse hulpverleningsorganisaties verantwoordelijk om passagiers en bemanning veilig aan land te brengen en eventueel verdere zorg te geven.