Waarom moeten vrijwilligers bij een rampenoefening op zee in goede conditie zijn?


Bij rampenoefeningen werkt de Kustwacht alleen met mentaal en fysiek gezonde vrijwilligers als figuranten. Je moet in staat zijn om van een slingerend schip over te stappen in een wiebelige sloep, en de Nederlandse veiligheidsinstructies verstaan en begrijpen. 

Aangepaste rollen

Kwetsbare doelgroepen zijn wel betrokken bij onze oefeningen. Onder de figuranten bevinden zich namelijk ook ingehuurde acteurs die een aangepaste rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan oude mensen, mensen die slecht te been zijn, een andere taal spreken, lichamelijke klachten hebben of mensen met mentale uitdagingen.

Veilige leeromgeving

We trainen onze hulpverleners op een veilige manier om met deze doelgroepen om te gaan, zonder dat kwetsbare mensen onnodig worden blootgesteld aan risico’s. Tijdens een oefening mag een hulpverlener leermomenten hebben of inschattingsfouten maken. Daarom is het belangrijk dat een figurant in staat is om bij een onverwacht verloop weer uit de rol te stappen en hierbij zelf geen gevaar te lopen.

Links