Uitleg


Aircraft Coördinator (ACO)

09-05-2023    16:28 uur

Het kustwachtvliegtuig kan optreden als ‘aircraft coördinator (ACO)’. Dit onder de verantwoordelijkheid van het Kustwachtcentrum in Den Helder. De ACO-taak vervult de bemanning als meerdere vliegende eenheden bij een maritieme operatie zijn betrokken, bijvoorbeeld bij een grootschalige evacuatie van een schip of een grote zoekactie.

Kustwachtvliegtuig Dash-8 C-GCFK

Vliegveiligheid

Ze begeleiden dan de helikopters, zodat die op een veilige wijze het gebied in en uit vliegen en laten ze in een bepaald, aangewezen gebied in de lucht wachten. Dit alles om de vliegveiligheid te bewaken.

Tijdens LIVEX 2019 beoefende de bemanning van het kustwachtvliegtuig de Aircraft Coördinator (ACO)-taak. Meerdere helikopters haalden toen personen van de ferry van P&O af.

Wie krijgt de ACO-taak?

De ACO wordt aangewezen door het Kustwachtcentrum. Welke vliegende eenheid deze taak krijgt, is afhankelijk van de beschikbare radioapparatuur, radar(s), capaciteit en getraind personeel aan boord.

Meer nieuws