Interview


Voorbereidingen LIVEX 2024 verlopen vlot

16-02-2024    13:31 uur

Op 1 juni 2024 stellen talloze hulporganisaties hun samenwerking op de proef tijdens de vijfjaarlijkse massa evacuatieoefening op de Noordzee, LIVEX 2024. Met de hulp van honderden figuranten wordt die dag een zo realistisch mogelijke evacuatie van een ferry nagebootst. De voorbereidingen zijn in volle gang. Plaatsvervangend projectleider Pelle Ramachers vertelt er enthousiast over.

Projectgroep LIVEX 2024 hield een table top in Den Helder

Veel werk

Pelle heeft het er maar druk mee tot aan LIVEX 2024 op 1 juni. “De hoeveelheid werk die in deze oefening zit, is onvoorstelbaar,” vertelt hij. “We hebben zes werkgroepen die zich bezighouden met de thema’s water, lucht, veiligheid, land, logistiek en communicatie. Daarnaast is er een projectgroep met de voorzitters van deze werkgroepen, plus de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties. Daarboven staat een stuurgroep die de grote lijnen uitzet, de strategie bewaakt en over het budget gaat. Het is mijn taak om al deze groepen met elkaar te verbinden en vlot samen te laten werken. Zo zorgen we er samen voor dat op 1 juni alles klaarstaat en we niets vergeten zijn.”

Pelle Ramachers bereidt samen met een projectgroep en werkgroepen de LIVEX 2024 voor.

Veel organisaties betrokken

Bij de LIVEX 2024 zijn veel meer partijen betrokken dan alleen de Kustwacht en KNRM. Zo doen Veiligheidsregio Kennemerland, DFDS, Port of Amsterdam, de Maritime Incident Response Group, het Zeehavenbedrijf IJmuiden, FMTC Safety IJmuiden, Defensie, Loodswezen Amsterdam-IJmond en Rijkswaterstaat allemaal mee. “We hebben zelfs de Kustwachten van de buurlanden uitgenodigd om deel te nemen,” vertelt Pelle. Ondanks deze lange lijst deelnemers, gaat de coördinatie tussen de organisaties soepel. “Iedereen is gemotiveerd en neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat zorgt voor een zeer constructieve samenwerking en een prettige sfeer.”

Losse eindjes aan elkaar knopen

Naarmate de oefendag nadert, worden de voorbereidingen intensiever. Pelle: “Al het werk van alle betrokkenen komt samen in één groot draaiboek. Op hoofdlijnen is alles geregeld, maar we moeten nog veel losse eindjes aan elkaar knopen, zoals: hoeveel en welke helikopters? Waar zetten we de tenten neer? Welke kade gebruiken we om de reddingsboten aan te meren?” Hij voegt er met een glimlach aan toe: “Alleen al het regelen van koffie en thee, sanitaire voorzieningen, lunchpakketten en reddingsvesten voor meer dan 700 figuranten en deelnemers is uitdagend. Laat staan het aanvragen van de vergunningen, het regelen van locaties en schepen, het tijdschema van de ferry, het inzetten van sloepen en reddingsboten en ga zo maar door.”

De projectgroep zorgt dat alle losse eindjes aan elkaar geknoopt worden.

Piek zit eraan te komen

Toch is Pelle optimistisch. “Alles vordert vlot en wordt steeds concreter, wat een goed teken is. We leggen nu extra nadruk op veiligheid om ervoor te zorgen dat we gevaarlijke situaties tijdens de oefening minimaliseren. Bijzondere aandacht gaat uit naar activiteiten zoals het overstappen van het ene schip naar het andere op zee, wat altijd extra risico’s met zich meebrengt.” Pelle heeft het gevoel dat de piek in de voorbereidingen eraan zit te komen. “Dat is mooi, want we streven ernaar dat we in de laatste weken voor de oefening alleen nog maar de puntjes op de ‘i’ hoeven te zetten.”

En nu?

“In de komende weken richten we ons op de afronding van het draaiboek, inclusief veiligheidsplan, het organiseren van figuranten en deelnemers en het opstellen van allerlei operationele briefings”, vervolgt Pelle. “Bovendien staat er in maart een zogenaamde ’table top’ op de planning, net zoals we in december hebben gedaan. Tijdens die sessie aan boord van een DFDS-ferry simuleren we de oefeningen op zee en aan land. Dat doen we door ze uit te beelden in de vorm van maquettes, op grote tafels. Dit helpt ons om door alle mogelijke situaties en scenario’s heen te lopen en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er verwacht wordt. In december kwamen we gelukkig geen grote verrassingen tegen. Wel hebben we nog enkele zaken aangescherpt. Met de sessie in maart hopen we écht klaar te zijn voor de grote dag.”

In Den Helder hield de projectgroep een ’table top’. De oefening werd stap voor stap doorlopen.

Als alles bij elkaar komt

Naar die dag kijkt Pelle intussen erg uit. “Het bijzondere aan LIVEX 2024 is dat we op grote schaal samenwerken met allerlei verschillende organisaties. We testen hoe effectief we elkaar kunnen vinden onder tijdsdruk en hoe efficiënt we samenwerken tijdens een groot internationaal incident. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen veilig aan land komen en dat slachtoffers snel de hulp krijgen die ze nodig hebben? Een van de kritische succesfactoren wordt in ieder geval de onderlinge communicatie… het delen van informatie. Ik verwacht dat de deelnemers wat dat betreft voor genoeg uitdagingen en dilemma’s komen te staan. De manier waarop ze hiermee omgaan levert ongetwijfeld waardevolle inzichten op. Zo kunnen we de hulpverlening en incidentbestrijding in de toekomst nog verder verbeteren.”

Meer nieuws